شیهان دای محسن آشوری
 •      متولد 1337 - تهران ساکن تهران
 •  
 •      عضو هییت ریسه سازمان جهانی
 •  
 •     دارای دان 7 از کانچو ماتسوشیما
 •  
 •     دارای کارت مربی گری بین المللی درجه یک
 •  
 •     دارای مدرک داوری (RA) از سازمان جهانی کیوکوشین کاراته
 •  
 •     دبیر سابق فدراسیون کاراته
 •  
شیهان داریوش باقری 
 • متولد ۱۳۳۹ - آبادان ساکن اصفهان
 • ریاست شورای عالی آموزشی
 • نماینده سازمان جهانی
 • دارای دان ۶ از کانچو ماتسوشیما
 
 • دارای کارت مربی گری بین المللی درجه یک
 
 • دارای مدرک داوری (RA) از سازمان جهانی کیوکوشین کاراته
 
 • مسئول کیوکوشین کاراته استان اصفهان
 
 • شرکت در دوره های تخصصی ِ‌فنی و آموزشی کیوکوشین کاراته در کشورهای ‍ژاپن ِاسترالیا ِمجارستان ِلهستان ِاسپانیا ِسوئد ِروسیه ِامارات ِترکیه ِسنگاپور ِسریلانکار و ..
 • جانشین ریاست سبک در بسیاری از مسابقات برون مرزی و داور مسابقات جهانی
 
 • عضو هیئت ريیسه سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما
 
 • دبیر هیئات کاراته استان اصفهان ورییس هیئت کاراته شهرستان اصفهان
 
شیهان افشین طباطبایی
 •     ریس سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما در خاورمیانه و ایران
 • دارای دان ۶ از کانچو ماتسوشیما
 • دارای کارت مربی گری بین المللی درجه یک
 • دارای مدرک داوری (R.A) از سازمان جهانی کیوکوشین کاراته
 • شرکت در دوره های تخصصی ِ‌فنی و آموزشی کیوکوشین کاراته در کشورهای ‍ژاپن استرالیا مجارستان لهستان اسپانیا سوئد روسیه امارات ترکیه سنگاپور سریلانکا هلند بلژیک لوگزامبورگ یونان انگلستان
 • داور مسابقات جهانی و مسول روابط بین الملل سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما
شیهان علی اکبر قاسمی
 • متولد ۱۳۴ - چالوس - ساکن چالوس
 • نماینده سازمان جهانی
 • دارای دان ۶ از کانچو ماتسوشیما
 • دارای کارت مربی گری درجه یک بین المللی
 • دارای مدرک داوری از سازمان جهانی کیوکوشین کاراته (RA)
 • شرکت در دوره های تخصصی ِ‌فنی و آموزشی کیوکوشین کاراته در کشورهای ‍ژاپن استرالیا اسپانیا قزاقستان گرجستان روسیه ترکیه
 • داور مسابقات جهانی
 • عضو هیئت رئیسه سبک کیوکشین کاراته ماتسوشیما
 • مسئول شورای داوران